Suchen und Finden
U bevindt zich hier: Vakantiebestemmingen > Impressum Belgien

Impressies

Uitgave:
Mutsch Ungarn Reisen Kft.
Dózsa György utca 37
H-8380 Hévíz
Hongarije

Telefoon: +36 83 540 396
E-mail: info@mutsch-reisen.de


Bevoegd beheer:

Roland Grimm en Judit Kultsár


Erkenningsnummer:
  11942483-2-20
Handelsregister:  U-000621

Aansprakelijkheid:
Mutsch Ungarn Reisen Kft. is niet aansprekelijk voor fouten in de gegevens vermeld  op www.hongarije-reizen.be  en ook de daaraan gelinkte pagina's.
De gegevens op deze website zijn informatief. Mutsch Ungarn Reisen is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, onvolledigheden of gedateerde informatie.
(01.01.2013)


Bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Mutsch Ungarn Reisen verbindt er zich toe geen informatie die haar medegedeeld werd door de bezoeker of door haar klanten, aan derden door te geven of te openbaren. 
Deze informatie wordt op een strikt confidentiële manier behandeld en zal louter voor doeleinden van intern beheer aangewend worden. 
Mutsch Ungarn Reisen past de principes van de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe voor wat de behandeling van de persoonsgegevens betreft. De bezoeker kan op elk ogenblik vragen om de gegevens in te zien, te corrigeren of te schrappen door een e-mail te sturen naar info@mutsch-reisen.de.


Rechten:
Alle rechten voor deze website zijn voorbehouden aan Mutsch Ungarn Reisen GmbH. Kopiëren en aanwenden van de inhoud  of  delen ervan kan enkel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. 
De pagina inhoud van hongarije-reizen.be zijn uitsluitend voor privaat gebruik en niet voor commerciële doeleinden aan te wenden. 
(01.04.2013)